Godt å bo i borettslag

Over en halv million mennesker bor i borettslag tilknyttet Norske Boligbyggelag. Og de er fornøyd med måten de bor på. "Den store norske borettslagsundersøkelsen", som ble gjennomført i 2006, omfattet deltakere fra mer enn 250 000 borettslagsboliger. Og denne viste at 9 av 10 beboere opplever at de bor i en god bolig i et godt bomiljø.

Boligbyggelag og borettslag
Et boligbyggelag utvikler, forvalter og selger boliger. Et borettslag er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter. NBBL er landets desidert største boligaktør, med5100 tilsluttede borettslag.

Verdier
Boligbyggelagene er tuftet på ideen om at man står sterkere i fellesskap enn alene. Det gjelder både sikring mot økonomiske overraskelser, og når gode avtaler skal framforhandles. Du trenger ikke bekymre deg for el-anlegg som må skiftes eller rør som lekker.

NBBL sine sider kan du finne informasjon om mange ting som er nyttige å vite når man bor i borettslag.

I kolonnen til venstre finner du informasjon om de forskjellige "ABBL-borettslagene". Du finner også informasjon om det å bo i borettslag, om skadevern, fellesgjeld i borettslag, og sist men ikke minst er der informasjon om Borettslagenes sikringsfond.