Dette bør borettslaget gjøre

El-sjekken

El-sjekken er en kontroll av det elektriske anlegget i borettslaget og gjennomføres av en elektriker.
Last ned skjema | Bestill el-sjekkskjemaKontrolløren går gjennom det elektriske anlegget i boligselskapet, ser etter feil og mangler og gjør de nødvendige målingene for å forsikre seg om at anlegget er i akseptabel stand. Alle boenheter og fellesareal gjennomgås, og det gis informasjon til beboerne om viktige skadeforebyggende tiltak som komfyrvakt, jordfeilbryter og tildekning av varmekilde. Kontrolløren skal også se over brannvarsler, gassvarsler og brannslukkingsutstyr i boligen.
El-sjekken kan alene gi 10 % rabatt på forsikringspremien på Totalforsikring for boligselskap dersom kontrollen utføres i alle boenheter samt eventuelle fellesrom. Alle feil og mangler må utbedres og attesteres for.Vannsjekken

Vannsjekken er en kontroll av vann og avløpsinstallasjoner i borettslaget utført av en rørlegger

Den kortsiktige og raske merkbare effekten av vannsjekken er premiereduksjon på Totalforsikring for boligselskaper. På sikt reduseres vedlikeholdskostnadene fordi kvalitenen opprettholdes i bygningsmassen. Beboerene blir tryggere fordi faren for vannskader blir redusert og de bevisstgjøres på riktig bruk av vann- og avløpsinstallasjoner.

Når det først skal foretas en befaring i hver enkelt bolig, har styret mulighet til å legge inn andre viktige kontrollposter som ikke omfattes av vannsjekken, f.eks. om det er koblet motorisert kjøkkenvifte på fellesvifteanlegg, om utluft fra tørketrommel er koblet til fellesvifteanlegg, om beboer for øvrig bruker ventilasjonsanlegget riktig, installasjon av røykvarsler/brannslukningsapparat, fremleieforhold osv.


Internkontroll i boligselskaper

Internkontroll er ment til hjelp for styret i boligselskap slik at de enklere kan følge helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS).
Bestill Internkontroll-perm inkl. abonnement | Bestill hefteHensikten er at sikkerheten i boligselskapet skal være høyest mulig. Boligselskapet skal kartlegge risikoen, hva som kan forekomme av ulykker og gjennomføre tiltak for å hindre at dette skjer. NBBL har utviklet en perm med dokumenter og rutiner som styret kan bruke for å gjennomføre internkontrollen. I tillegg kan du kjøpe et hefte som er et utgitt av bl.a NBBL og Brannvernforeningen. Heftet gir en enkel innføring i hva internkontroll er, hvorfor det er viktig å gjennomføre og ikke minst hvordan det skal gjennomføres.


Tips til utforming av fellesarealer og uteområder

Det finnes mange gode skadeforebyggende råd i forbindelse med utforming av fellesarealer og uteomeråder. Under finner du et knippe.
 For å redusere faren for innbrudd og skadeverk planlegg uteomerådet bevisst:

  • Sørg for at søpplekassene står minst 5 meter fra husveggen. Mange branner begynner her. Dette gjelder spesielt for trehus, men brann kan også spre seg i ventilasjonssystemer i murhus. Alternativt kan det bygges egne brannsikre hus for oppbevaring av søppel- og papirkasser
  • Hold oppgangene ryddig for å unngå fristelser for ildspåsettere og for å sikre frie rømningsveier
  • En høy hekk som dekker vinduene til en bolig gjør at tyven kan jobbe uforstyrret
  • For å unngå at tyven tar seg inn gjennom vinduet, bruk skruer som ikke lar seg skru ut med vanlig skrutrekker
  • Lyskastere med fotocelle kan hindre innbrudd. Enkelte beboere kan være engstelige for å ferdes på parkeringsplasser om natten i frykt for overfall, og lys vil øke tryggheten
  • Sykkelparkeringen bør være på et låsbart område. Slik vil færre sykler blokkerer inngangene og garasjene og de blir vanskeligere å stjele