GARANTI EIENDOMSMEGLING

- Borettslageksperten

Den nye loven om eiendomsmegling stiller tøffe krav til de som skal drive eiendomsmegling i Norge. Akkurat nå sitter medarbeidere innen salg av eiendom på skolebenken over hele landet for å "bli godkjent" innen 1. juli 2011. Innføringen av den nye loven gjorde også at PBBL måtte gjøre endringer internt i bedriften. I realiteten sto valget mellom å satse for fullt på eiendomsmegling i regi av PBBL eller la de øvrige meglerne ta alt salg av borettslagsleiligheter.

For å kunne gi en best mulig service til våre medlemmer er PBBL medeier i boligbyggelagenes egen eiendomsmeglerkjede - GARANTI Eiendomsmegling. I Nord-Norge er GARANTI Eiendomsmegling fra før representert i boligbyggelagene i Hammerfest, Tromsø og Harstad og dette er et nettverk som er en fin ressurs å spille på for oss i PBBL.

Fakta om GARANTI Eiendomsmegling

GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og eies av 36 boligbyggelag. Totalt omsetter kjeden ca 8.000 boliger årlig, og GARANTI er nå den 4. største eiendomsmeglerkjeden i Norge. Spesielt for oss er kontakten vi har med alle medlemmene i boligbyggelagene som eier GARANTI Eiendomsmegling. Til sammen har disse boligbyggelagene 250.000 medlemmer, og de er alle potensielle boligkjøpere.

Meglerne i GARANTI Eiendomsmegling har i tillegg en unik kjennskap til de forskjellige borettslag, nærområdet til borettslaget og de priser som er oppnådd. En slik lokalkunnskap er en av de beste forutsetninger for å yte god hjelp på boligmarkedet.

Det er din garanti for en vellykket bolighandel!