Sjekkliste ved visning
Visningen er din beste mulighet til å finne ut om du ønsker å kjøpe boligen. Du gjør lurt i å bruke god tid. Ta gjerne med noen som kan hjelpe deg, fire øyne ser bedre en to. Her er en liste over ting du bør se etter:
 
Areal: Stemmer BOA overens med det som er angitt i prospektet? Overdrivelser forekommer, still gjerne spørsmål på visning.

Sanitærutstyr: At det er helt og uten lekkasjer.

Våtromsgulv: Hull, sprekker i sveis, bobler i belegget (=kan være vann under). Fungerer varmen i gulvet?

Våtromsvegger: Hull, sprekker eller åpne skjøter innen sprutavstand fra dusj eller kraner, låter det hult når du banker på flisene? Er våtromstapetet bulkete?

Sluk: At risten er der, at sluken ikke er tett, at gulvbelegg ikke har glidd løs fra klemring. Membran ved sluk?

Vær varsom dersom badet er pusset opp av ufaglærte, avsløres ofte ved å sjekke hvordan rørene er lagt.

Kraner: At de er hele, går lett og ikke lekker (pakning).

Varmtvannsberederen: Alder?

Lukt: Sjekk særlig våtrom og kjellerbod, det skal ikke lukte mugg og fukt, tegn på råte og sopp.

Vannlåser: At de ikke drypper. Se spesielt i bunnen av oppvaskbenken om det er spor etter lekkasjer.

Lufteventiler: Skal være hele og må kunne reguleres.

Ovner: At de de virker, at ildsted (peis, kamin) er i orden og korrekt montert.

Lamper: Lamper som skal følge boligen skal være hele og fungere.

Elektrisk utstyr: Kontakter, brytere og synlige ledninger skal være hele og forskriftsmessige. Spør etter rapport fra Eltilsynet.

Er el-installasjonen profesjonelt gjort? Holder sikringene til kjøkken og våtrom minstekravet på 16A?

Sikringsskap: Ryddig, rent, helt utstyr, ingen overbundne sikringer.

Kjøkkeninnredning: At den er hel og fungerer. Sjekk lukt i benken. Er det vannlås tilknyttet oppvaskmaskin? Stoppekran?

Vinduer:At de ikke er punktert. Damp mellom vindusglassene tyder på lekkasje, og dårlig isolasjonseffekt

Vindusrammer: At de er godt vedlikeholdt (malt/beiset) innvendig, at beslag og tetningslister er i orden.

Dører: At de er hele, med beslag som fungerer (låser, vridere, hengsler). Hvis dører er trege, kan det være setningsskader, grunnen siger etc.

Overflater: At takflater, veggflater og gulv ikke har hull, slagskader eller løse plater som krever større reparasjoner enn hva man kan utbedre med sparkling, maling, tapet eller gulvbelegg. Ved utskiftet gulv, spør hvem som har lagt gulvet.

Sjekk vegger og fliser for fukt. Er flisene godt festet? Løsner murpussen lett? Det kan være tegn på råte og fukt. Er tapetet pent, er det godt sparklet og pusset under? Ser listverk og gjæringskanter i hjørner pene ut? Et blikk i taket forteller deg om du bør male det.

Kjeller og loft: Som våtrom og kjøkken må sjekke lukt og fukt, er det tørt nok til oppbevaring av gjenstander av ømfintlig materiale? Løsner malingen? Er det tilstrekkelig lufting? Kalkutslag på kjellergulvet?

TV/bredbånd: Hvilken avtale eksisterer for kabel-TV og tilgang til Internett? En telefon til en lokal nettilbyder vil avsløre om området er regulert for bredbånd via TV-kabelen.

Utvendig: Er taket nylig lagt, eller venter det en stor jobb? Hvordan ser takrenner, grunnmur, utvendig kledning og trappeoppganger ut? Har andelslaget/borettslaget store utgifter til trær og busker, belegningsstein og lekeplasser?