Kjøpe bolig?

Det å kjøpe bolig er for mange den største økonomiske investeringen de gjør i livet. Store beløp er involvert, og det er derfor viktig at alle parter føler seg trygge på transaksjonen. Når du bruker GARANTI eiendomsmegling kan du være sikker på at overdragelsen skjer innenfor rammen av eiendomsmeglerloven og i overensstemmelse med god meglerskikk.

Får du med deg alt?
Det er kanskje vanskelig å få med seg alt som må gjøres i løpet av et boligkjøp. Men for å gi deg et godt utgangspunkt har vi satt opp en del punkter du bør tenke på i den forbindelse.

Hva koster det?
For å kjøpe fast eiendom, selveierleilighet, rekkehus og enebolig:
I tillegg til kjøpesummen tilkommer en del avgifter til staten: dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen, tinglysningsgebyrer for skjøte kr 525,- og pantedokument om du skal ha lån kr 525,- I tillegg kommer avgift for innhenting av grunnbok kr 172,- for å sjekke at du har fått hjemmel til boligen.

Sameier kan også ta gebyr for eierskifte, vanligvis kr 4 300,-

For å kjøpe bolig i borettslag:  Tinglysning av skjøte kr 430,- og pantedokument kr 430,- samt grunnbok kr 172,- I tillegg skal borettslaget ofte ha kr 5 275,- for forhåndsavklaring forkjøpsrett. Samt 600,- for medlemskap i boligbyggelaget hvis du ikke har dette fra før.

Undersøk markedet
Drømmeboligen kan du finne på flere måter. Alle eiendommer som selges via megler eller advokat annonseres på www.finn.no. GARANTI eiendomsmegling har også egen boligavis som annonseres direkte i postkassa annenhver tirsdag. I GARANTI Eiendomsmegling vet vi ofte om boliger som kommer for salg en stund før de annonseres, derfor vil megleren være et godt sted å begynne for å orientere seg i markedet. Vi har også et boligsøkerregister hvor vi kan legge deg inn med ønsket boligtype til en gitt pris. Du vil da få sms hver gang vi har en bolig for salg som kan passe dine behov og ønsker. Gå gjerne på mange forskjellige visninger før du legger inn bud.

Finansiering
Et godt råd til deg som boligkjøper, er å ta kontakt med ulike banker før du starter boligjakten. På den måten kan du få god oversikt over din økonomi. For at du skal kunne legge inn bud er du avhengig av å ha finansieringsbevis eller at banken kan bekrefte ovenfor eiendomsmegler at du har finansiering.

Visning
Når du har funnet en aktuell bolig går du på visning hvor du kan skrive deg opp på en visningsliste hvis boligen er av interesse. På denne måten holder megler deg orientert om evt. bud på boligen. Sett av god tid til visningen. Les våre visningstips her.

Budprosessen
Nå har du bestemt deg for å by på boligen må du levere inn skriftlig bud samt kopi av legitimasjon til eiendomsmegler. Du bestemmer selv hvilken frist du har på budet så lenge fristen på budet er etter kl.12. dagen etter siste annonserte visning.

Forkjøpsretten
I forbindelse med kjøp av borettslagsboliger er det regler om forkjøpsrett. Vær oppmerksom på at andelseiere i samme borettslag, og dernest medlemmer i boligbyggelaget har forkjøpsrett og kan tre inn i høyeste bud. Alle leiligheter som er ute på forkjøpsrett, annonseres på www.polarlys.no

Kontraktsmøte
Kjøper og selger møtes hos megler og undertegner kontrakts dokumenter samt skjøte. Hos GARANTI eiendomsmegling betaler du ingenting før til overtagelse. Alt det formelle i forbindelse med kjøpet ordnes av GARANTI eiendomsmegling, som sørger for tinglysning og overføring av eierforhold, sletting av heftelser, at alle underskrifter er på plass og at overførsel av penger går som de skal mellom partene.

Overtakelse Endelig er boligen din, og du kan begynne å tenke på å flytte inn. Når du overtar boligen skal den være ryddet og rengjort, og alle boder tømt. Det er vanlig at kjøper og selger møtes i boligen på overtakelsesdagen og går gjennom boligen sammen. Deretter fylles overtakelseserklæring ut og underskrives av begge parter. Nøkkel overleveres, du overtar boligen og kan starte innflytting. Når megler mottar overtakelseserklæringen kan oppgjør foretas. Ved fast eiendom får du tilsendt tinglyst skjøte, og ved andelsboliger vil du få en bekreftelse på at adkomstdokumentene er overført til deg som kjøper. Begge parter mottar til slutt et fullstendig oppsett som viser alle økonomiske transaksjoner i forbindelse med handelen.