Selge bolig?

Under salgsprosessen er det en rekke oppgaver som skal løses, både av praktisk og juridisk art. Dette gjelder både for selger og kjøper. Eiendomsmeglerens mest sentrale oppgaver er utarbeidelse av salgsoppgave, markedsføring og gjennomføring av visninger - samt håndtering av budprosessen, kjøpekontrakt og oppgjør mellom kjøper og selger. 

Ved å bruke et meglerforetak med godkjent eiendomsmegler loses du trygt gjennom dette.

Beskrivelse av fremgangsmåten

Kontakt GARANTI Eiendomsmegling
Går du i tanker om å selge boligen din, ta en tur innom GARANTI Eiendomsmegling eller ring oss på 974 30 000. Da avtaler vi et tidspunkt der en av våre meglere kommer hjem til deg på befaring. Planlegg godt hvis det er mulig, og start salgsprosessen før du pakker og flytter.

Takst eller prisantydning
Det er ikke takstplikt på boliger, men takst eller befaringsrapport anbefales. GARANTI Eiendomsmegling bruker godkjente takstmenn og har egne ingeniører som undersøker boligen din..

Befaring av megler
Gjennomgang av boligen med verdivurdering og profesjonelle rådgivning for å oppnå best mulig pris.

Under befaringen velger du når du skal annonsere boligen og avtaler tidspunkt for visning. Vi gjør oppmerksom på at befaring av boligen ikke er en teknisk gjennomgang.

Salgsoppgave

Eiendomsmegler utarbeider salgsoppgaven og påser at den inneholder alle nødvendige opplysninger. Både dersom er lovpålagt og andre opplysninger kjøper har grunn til å regne med å få. Selger er ansvarlig for å lese igjennom prospektet og se til at informasjonen er korrekt.

Informasjonsplikt
Som selger har du ifølge  Avhendingsloven informasjonsplikt om alle viktige forhold. Det innebærer også feil og mangler som måtte være i boligen.

Annonsering og markedsføring
Boligen din blir markedsført på www.finn.no, www.polarlys.no og  i vår boligavis. Videre vil det bli sendt ut DM i postkassa og annonsert ytterligere etter avtale med din megler.

Budrunden
Megler vil informere om alle bud som kommer på boligen og det er selvfølgelig opp til deg om du vil akseptere eller forkaste ethvert bud. Vær oppmerksom på at straks du aksepterer et bud, er det sluttet en avtale om pris mellom partene. Det er nå krav til at budene skal avslås eller godtas skriftlig.

Når et bud er akseptert av selger, er handelen gjort. Det er derfor viktig at alle forhold som for eksempel oppgjør og overtakelse er avtalt før aksepten. Kjøpekontrakten utarbeides ut fra det som er avtalt, samt gjeldende regelverk, for å unngå uoverensstemmelser mellom kjøper og selger i ettertid.

Utlysning av forkjøpsrett
Dette gjelder kun borettslagsboliger. Når boligen legges ut for salg vil det måtte utlyses forkjøp på boligen og den annonseres med en meldefrist for medlemmene. Husk reglene for forkjøpsretten!

Underskrivelse av kontrakt
Når du aksepterer et bud, avtaler vi et tidspunkt der kontrakten mellom deg og kjøper inngås. Kontraktsmøtet foregår i våre lokaler og varer i ca. 45. minutter.

Overtakelse av boligen
Ved overtakelse møtes kjøper og selger i boligen for å gå igjennom og sjekke at alt er i orden i henhold til avtalen.

Oppgjør
På overtakelsesdatoen skal kjøper ha innebetalt kjøpesummen til GARANTI Eiendomsmegling's klientkonto. Når vi har mottatt overtakelseserklæringen fra selger, sender vi hjemmelsdokumentet til tinglysning. Når hjemmeler er returnert i tinglyst stand, foretas oppgjøret. Evt. pant på boligen slettes og nettooppgjøret overføres til selger.

Megler sørger videre for å tinglyse skjøte og kjøpers pantobligasjoner

Ved borettslagsboliger sørger megler for at ny eier blir notert på andelsbrevet, og at dette registreres hos forretningsfører

Husk at det er selger og kjøper, ikke megler, som bærer ansvaret for at inngått avtale overholdes.