Meld adresseendring

Er du på flyttefot? Har du husket å melde adressendring?

Det er svært viktig at din adresse er riktig i vårt medlemsregister, spesielt med tanke på utsendelse av medlemskort/-giro og medlemsbladet vårt. Mister vi kontakten med deg kan du på sikt risikere å bli slettet fra medlemsregisteret.

Alle felt med * må utfylles.(Fra og med)

          Nullstill skjema