I anledning Polarlys Boligbyggelags 50 års jubileum inviterte vi sameier og borettslag til å søke på PBBL `s jubileumspris.

Boligbyggelaget ønsket å sette søkelyset på bolyst og miljø. Prisen som deles ut er på kr 50 000,- og vi mottok flere gode søknader.

Juryen som har bestått av to medlemmer fra Sør-Varanger; Nils Edvard Olsen som er styreleder i Skytterhusfjellet- og Gartnerjordet Borettslag, Harald Enebakk som er styrerepresentant i Skytterhusfjellet Brl, samt Oddmund Eriksen og Bengt Ivar Svendsen, som begge er ansatt i Polarlys Boligbyggelag. Juryen hadde møte i Kirkenes 18.02.2020.

De gikk da igjennom alle de innkomne søknader og gjorde sine vurderinger og kom fram til at det ikke ble en vinner , men 3 vinnere!

Begrunnelsen for avgjørelsen er at alle de 3 kandidatene hadde gode tiltak som de ønsket skulle komme alle beboere til gode i form av bolyst, trivsel og et godt bofellesskap med gode møteplasser. Dette var ikke oppgaver som gikk under den ordinære driften og vedlikeholdet i laget.

Vinnerne er:      Breverud Borettslag                               kr 10 000,-

                        Kronstad Borettslag                               kr 20 000,-

                        Tollevika Terrasse Borettslag I og II        kr 20 000,-

Vi gratulerer vinnerne og ser frem til at dette bidraget kan gjøre at de nå kan gjennomføre de ønskede tiltak i lagene sine.