Vi anbefaler i utgangspunktet at møtene forberedes som normalt. Polarlys vil følge de aktuelle rådene som gis av Alta Kommune  og NBBL i forbindelse med møtevirksomhet hos oss i våre lokaler. Dette oppdateres fortløpende.

Vi følger kommuneoverlegens råd for arrangementer som finner sted i Alta Kommune når det avholdes årsmøter og generalforsamlinger.

Dette vil være møter med 100 deltakere og mindre. Der er anbefalingen at mennesker som er eldre enn 65 år og personer med underliggende sykdommer ikke skal møte. Vi vil også be om at personer med symtomer, eller som har vært på reise ikke skal delta. Det er sendt ut fullmaktskjema til alle som kan benyttes. Kontakt oss ved spørsmål.

Ved gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger vil vi be deltakere om å vaske hender før vi går til møtet. Det vil ikke bli servert kaffe eller annet på møtet. Vi anbefaler de som ønsker det, om å ta med vann/kaffe på egen flaske. Dette for å minske risikoen for smitte.

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven har regler om tidsfrist for avholdelse av årsmøte/generalforsamling innen juni måned. Fristen følges av plikt til registrering av regnskaper o.l. i brønnøysundregistrene, med mulig tvangsmulkt dersom fristen oversittes. Det er ikke anledning i dagens lovgivning til å avholde møtet elektronisk eller ved oppmøte pr telefon. Det er krav om at det må være et fysisk møte.

Dersom det er saker av større betydning for borettslaget og det er lavt oppmøte, så vil vi anbefale å utsette behandlingen av denne typen saker til et senere tidspunkt dersom dette er mulig.