Da vi på grunn av smittesituasjonen i kommunen måtte avlyse generalforsamlingen som først var innkalt til. Vi har nå sendt ut ny innkalling.

Vår generalforsamling avholdes i Alta Kultursal tirsdag, 8. juni 2021 kl 17.00. Viser til tidligere utsendt innkallingsdokumenter.