Informasjon til styrer og beboere

Etter dialog med Helsedirektoratet er NBBLs anbefaling at hvert boligbyggelag sterkt oppfordrer alle styreleder og styremedlemmer til å følge med på https://helsenorge.no/

Her kommer oppdatert informasjon og retningslinjer om hvordan befolkningen skal opptre for å ta vare på egen helse og begrense Corona-smitte.

Informasjon på https://helsenorge.no/ gir styreledere og styremedlemmer et trygt faglig grunnlag, og trygghet når de skal kommunisere med beboere.

 

HelseNorge er myndighetens plattform for informasjon til befolkningen.

 

Dette er en krevende tid. Det viktigste nå er å stoppe smitten og begrense helsekonsekvensene. Den dugnaden er boligsamvirke med på. Deretter er det viktig at vi ikke taper evnen til å gå tilbake til normalt virke og fortsette å skape verdier for våre medlemmer, borettslag, sameier og samfunnet rundt oss.  

 

Med vennlig hilsen

Bård Folke Fredriksen

Adm. dir.

NBBL