Til tross for at Boligprosjektet i Tollevikbergan og Polarlys Boligbyggelag ikke stakk av med seieren i Nordisk Boligpris, er det ikke noen sur mine å spore hos oss i Polarlys BBL, sier daglig leder Oddmund N. Eriksen. Tollevikbergan var det norske bidraget til den skandinaviske prisen under NBO-konferansen som ble holdt i Stockholm. Prisen gikk til Danmarks almene boliger og prosjektet Langkærparken. Det er et prosjekt som har rehabilitert et eldre boligkompleks for å møte dagens standard for bærekraft.

Vi har fått bekreftet at det vi gjør er både fremtidsrettet og bra. Vi kan enkelt og greit konkludere med at det vi holder på med i Alta og Finnmark er helt i topp når det kommer til å tenke miljøvennlig og bærekraftig, sier han videre. Vi ser at en vanskelig del er forskning på bygg i arktiske strøk når det gjelder energi og miljø. Eriksen ønsker videre å skryte av byggebransjen i Alta som tar mange av disse løftene selv og stiller krav til våre leverandører.

Arbeidene er nå i gang med Tollevikbergan 7 og 8. Vi registrerer at etterspørselen og salget har tatt seg opp etter at arbeidene er kommet i gang.