Store laster på taket er en ting som kan forårsake skader, is og snøras, ising som skaper lekkasjer i bygget, nedsnødde takhatter osv. Viktig at boligselskapene følger med på og iverksetter nødvendige tiltak før det skjer ulykker og skader – under er det uthevet skrift på link til anbefalinger ifht fjerning av snø på tak

En nyttig veiledning

Er du usikker på hvordan du skal rydde taket på en trygg og sikker måte anbefaler vi at du tar en titt på Direktoratet for byggkvalitet sine sider. DIBK utga en melding om råd om snø på tak”. Her finner du retningslinjer og tiltak mot alvorlige hendelser ved store snømengder på tak. Er du usikker på hvilken snølast taket ditt er dimensjonert for å tåle og hva som er kritisk snølast kan du finne svar her.