Se vedlegg: Trykker med godkjenning fra Kronstadposten denne reportasje.

Alle bilder tilhører Kronstadposten og trykkes med tillatelse fra dem.