Ledelsen

Oddmund Eriksen
Daglig leder

Teknisk

Knut Uglebakken
Driftsingeniør

Økonomi og forvaltning

Kaj Myreng
Autorisert regnskapsfører
Bengt Ivar Svendsen
Avd.leder / autorisert regnskapskapsfører
Eva K. Nålelv
Forvaltningsansvarlig

GARANTI Eiendomsmegling

Lars Erik Bjørn
Fagansvarlig / Eiendomsmegler
Mia B. Lund
Eiendomsmegler
Kristin Hoel Pedersen
Eiendomsmegler