Skjemaer / standard vedtekter


Standardvedtekter

Alle borettslag som er tilknyttet Polarlys Boligbyggelag følger samme vedtekter.
Nedenfor finner du eksempel fra Bossekop Borettslag.

Last ned standardvedtekter (pdf)

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme på enkelte borettslag.


Bruksoverlating

Ved overføring av bolig må fellesutgiftene inneværende måned være betalt før overtagelsen finner sted. Enten eierskiftet skyldes en skilsmisse, en ny medeier eller sletting av medeier, innebærer boligoverføring en del arbeid.

Nedenfor kan du laste ned søknadsskjema for bruksoverlating.

Last ned skjema (pdf)


Fullmakt ved generalforsamling

Om du selv ikke kan møte på generalforsamling kan du gi skriftlig fullmakt til en annen som da vil representere deg på generalforsamlingen.

Last ned skjema (docx)