Kjøpe bolig

Det å kjøpe bolig er for mange den største økonomiske investeringen de gjør i livet. Store beløp er involvert, og det er derfor viktig at alle parter føler seg trygge på transaksjonen.


Fremgangsmåte ved kjøp av bolig

Når du bruker &Partners eiendomsmegling kan du være sikker på at overdragelsen skjer innenfor rammen av eiendomsmeglerloven og i overensstemmelse med god meglerskikk.

Det er kanskje vanskelig å få med seg alt som må gjøres i løpet av et boligkjøp. Men for å gi deg et godt utgangspunkt har vi satt opp en del punkter du bør tenke på i den forbindelse.

For å kjøpe fast eiendom, selveierleilighet, rekkehus og enebolig:
I tillegg til kjøpesummen tilkommer en del avgifter til staten: dokumentavgift 2,5 % av kjøpesummen, tinglysningsgebyrer for skjøte kr 585,- og pantedokument om du skal ha lån kr 585,- I tillegg kommer avgift for innhenting av grunnbok kr 172,- for å sjekke at du har fått hjemmel til boligen.

Sameier kan også ta gebyr for eierskifte, vanligvis kr 5.995,-

For å kjøpe bolig i borettslag:  Tinglysning av skjøte kr 480,- og pantedokument kr 480,- samt grunnbok kr 172,- I tillegg skal borettslaget ofte ha kr 5 500,- for forhåndsavklaring forkjøpsrett. Eierskiftegebyr kr. 5.995,-. Samt 600,- for medlemskap i boligbyggelaget hvis du ikke har dette fra før.

Drømmeboligen kan du finne på flere måter. Se alle boliger &Partners har for salg: https://partners.no/kontor/alta

Alle eiendommer som selges via megler eller advokat annonseres på www.finn.no.

 

 

Et godt råd til deg som boligkjøper, er å ta kontakt med ulike banker før du starter boligjakten. På den måten kan du få god oversikt over din økonomi. For at du skal kunne legge inn bud er du avhengig av å ha finansieringsbevis eller at banken kan bekrefte ovenfor eiendomsmegler at du har finansiering.

Når du har funnet en aktuell bolig går du på visning hvor du kan skrive deg opp på en visningsliste hvis boligen er av interesse. På denne måten holder megler deg orientert om evt. bud på boligen. Sett av god tid til visningen. Les våre visningstips her.

Nå har du bestemt deg for å by på boligen må du levere inn skriftlig bud samt kopi av legitimasjon til eiendomsmegler. Du bestemmer selv hvilken frist du har på budet så lenge fristen på budet er etter kl.12. dagen etter siste annonserte visning. 

I forbindelse med kjøp av borettslagsboliger er det regler om forkjøpsrett. Vær oppmerksom på at andelseiere i samme borettslag, og dernest medlemmer i boligbyggelaget har forkjøpsrett og kan tre inn i høyeste bud. Alle leiligheter som er ute på forkjøpsrett, annonseres på www.polarlys.no

Trykk her for å se hva som ligger ute nå: https://forkjop.bbl.no/polarlys/

Kjøper og selger møtes hos megler og undertegner kontrakts dokumenter samt skjøte. 

Endelig er boligen din, og du kan begynne å tenke på å flytte inn. Når du overtar boligen skal den være ryddet og rengjort, og alle boder tømt. Det er vanlig at kjøper og selger møtes i boligen på overtakelsesdagen og går gjennom boligen sammen. Deretter fylles overtakelseserklæring ut og underskrives av begge parter. Nøkkel overleveres, du overtar boligen og kan starte innflytting. Når megler mottar overtakelseserklæringen kan oppgjør foretas. Ved fast eiendom får du tilsendt tinglyst skjøte, og ved andelsboliger vil du få en bekreftelse på at adkomstdokumentene er overført til deg som kjøper. Begge parter mottar til slutt et fullstendig oppsett som viser alle økonomiske transaksjoner i forbindelse med handelen.

Annet nyttig

Viktige avtalerettslige forhold

  • Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
  • Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
  • Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
  • Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
  • Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Aksjeleilighet
Du kjøper en aksje i boligaksjeselskap, med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Andelsleilighet
Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/felleskostnad, og borettslaget som du eier sammen med andre har ansvar for fellesareal. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Annuitetslån
Lån som betales i like store beløp (summen av avdrag og renter) hver termin. Mindre avdrag i begynnelsen.

Areal
Måles i kvm der det er minst 1,9 m takhøyde, og bredden overstiger 60 cm. Inkluderer trappeåpninger.

Boligens hoveddel
Stue, soverom, kjøkken, bad og andre oppholdsrom.

Boligens tilleggsdel
Boder, oppbevaringsrom og garasje.

Borettslag
En organisasjonsform der alle eier hver sin andelsleilighet, og sammen eier de borettslaget.

BOA = Boligareal
Bruksarealet av boligens hoveddel.

BRA = Bruksareal
Hele boligens indre areal, inkludert vegger smalere enn 50 cm.

BTA = Bruttoareal
Hele boligens ytre areal med boder og rom, eksklusive balkong/veranda.

Bruksoverlating (tidl. kalt framleie)
Videreleie av leiligheten du eier eller har bruksrett til. Borettslagsloven gir regler for bruksoverlating.

Bud
Skriftlig bekreftelse på at du vil kjøpe boligen til angitt pris, dersom du får tilslaget.

Budrunde
Megler administrerer bud fra alle interesserte, der hver enkelt har anledning til å

Dokumentavgift
Pålagt skatt til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. 2,5 % av kjøpesummen.

Effektiv rente
Nominell rente pluss omkostninger

Etableringslån
Lån som formidles gjennom kommunene, gjerne som hjelp til førstegangskjøpere.

Flytende rente
Følger markedsrenten.

Fast rente
Renten bindes til avtalt sats for en avtalt periode, f.eks. fem år. Sikrer deg mot renteoppgang.

Festet tomt
Tomten boligen er oppført på er leid.

Heftelse
En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenkning av rettigheter eller adkomstrett over eiendom.

Lånetakst
Fastsettes av takstmann. Brukes av banken som nøktern verdi av boligen for lån og pant. Ligger gjerne mellom 10-20% lavere enn verditakst.

Ligningstakst
Takst som danner grunnlag for beregning av den kommunale eiendomsskatten, dersom kommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i kommunen. Benyttes ved beregning av inntektsskatt for prosentlignede

Løpetid
Tiden fra lånet blir utbetalt til det er tilbakebetalt.

Målebrev
Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.

Nominell rente
Rente uten gebyrer

Pant
Sikkerhet for at banken får tilbakebetalt lånet, det registreres en pantobligasjon på boligen og dette kan ikke slettes uten bankens samtykke.

Selveierbolig
Betegnelse på selveierleiligheter, rekkehus, hytter og gårdsbruk.

Selveierleilighet
Andel eller seksjon i et boligsameie der du har enerett til boligen.

Serielån
Lån der avdraget er det samme over lånets løpetid. Belastningen er størst i begynnelsen, dvs. avdragene er faste, mens renter og terminbeløp synker etter hvert.

Termin
Intervallet mellom terminbeløp du betaler i banken. Normalt en måned.

Verditakst
Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet. Som oftest grunnlag for lånetakst på boligeiendommer, og er grunnlaget for beregning av formuesskatt. Normalt 20-30% av markedsverdi. høyne det skriftlige budet, som oftest etter auksjonsmodellen. Foregår som oftest på telefon.