Bruksoverlating


Ved overføring av bolig må fellesutgiftene inneværende måned være betalt før overtagelsen finner sted. Enten eierskiftet skyldes en skilsmisse, en ny medeier eller sletting av medeier, innebærer boligoverføring en del arbeid.

Nedenfor kan du laste ned søknadsskjema for bruksoverlating.

Last ned skjema (pdf)