Søknad om bruksoverlating

Om du bor i en Polarlys-bolig kan boligen overføres til din ektefelle eller samboer, eller deres familie.


Ved overføring av bolig må fellesutgiftene inneværende måned være betalt før overtagelsen finner sted. Enten eierskiftet skyldes en skilsmisse, en ny medeier eller sletting av medeier, innebærer boligoverføring en del arbeid.

Nedenfor kan du laste ned søknadsskjema for bruksoverlating.

Last ned skjema (pdf)