Felles forkjøpsrett

Som Polarlys-medlem har du rett til å bruke sin ansiennitet i flere byer i Norge.


Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 23 lag er med i ordningen felles forkjøprett, og disse er spredt utover hele landet. Totalt gir dette medlemmer i disse lagene tilgang til ca 69 000 boliger der de kan benytte sin forkjøpsrett.

HER (nbbl.no) finner du en oversikt over de boligbyggelagene som er med på ordningen om felles forkjøpsrett

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vi ldu også finne en oversikt over boliger til salgs. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten.