Adresseendring

Er du på flyttefot? Husk å meld adresseendring!


Takk for din henvendelse

Takk for at du har meldt i fra om adresseendring.
Du vil straks motta en kvittering på e-post.

Personalia
Navn er påkrevd
Medlemsnummer er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Gammel adresse
Adresse er påkrevd
Ny adresse
Adresse er påkrevd
Ugyldig postnummer
Oppgi datoThe form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Husk å melde i fra til Posten

I tillegg til å melde i fra om adresseendring til oss, så må du også melde i fra til Posten.

Adresseendring - posten.no