I den forbindelse er viktig å huske på at man ikke senker innetemperaturen så mye at vannrørene fryser!
Hvis du ikke har tilstrekkelig varme på i våtrom og rom med vannrør, kan du i verste fall få en avkortning på forsikringsoppgjøret dersom du får en frost- eller vannskade.

 

Husk å sørge for at bygningen er tilstrekkelig oppvarmet slik at man unngår frostskader. Uisolerte kjellere er ekstra utsatt.

 

Anbefalte tiltak:

  • Sørg for at alle rom som inneholder vannrør har en temperatur på 10 grader eller mer.
  • Lukk vinduer som er i nærheten av vannrør. Selv om gjennomsnittstemperaturen i rommet er over 10 grader, kan kulde og trekk fra vinduet være nok til at vannet i røret fryser.
  • Unngå kald trekk på rør under lufteventiler.
  • Tøm og steng rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren
  • Steng hovedstoppekranen hvis du skal reise bort.