Førstehjemindeksen

SØA har på vegne av NBBL analysert i underkant av en million boligsalg i 42 kommuner i perioden 2003 – første halvår 2022 og beregnet kjøpekraften for en typisk singel førstegangskjøper, kalt førstehjemindeksen. Førstehjemindeksen viser andelen boliger en typisk førstegangskjøper ville ha råd til i sin region. Kjøpekraften i boligmarkedet baserer seg på kunnskap om førstegangskjøpere i regionene og faktorer som; inntekt, rente, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet, og utgifter til øvrig gjeld og kostnader.

 

I Alta viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 at en typisk førstegangskjøper har råd til 22 prosent av boligene til salgs. Det vil si at hver femte bolig var tilgjengelig for en førstegangskjøper. I 2021 var tallet 21 prosent. Til sammenlikning hadde den typiske førstegangskjøperen råd til 26 prosent av boligene til salgs i Alta i 2010.