Polarlys Boligbyggelag ønsker å tilby deg Styreskolen som hjelp i styrearbeidet, og for å gi engasjement og trygghet i den viktige styrejobben.

Et styre i et borettslag består som regel av en styreleder og styremedlemmer. Styret har ansvar for den daglige driften av borettslaget. 

Oppgaver som å ha kontroll på økonomi, budsjett, regnskap, fastsettelse av felleskostnader i borettslaget. Ansvar for vedlikehold, vedlikeholdsplaner, internkontroll / HMS. Styret skal blant annet sørge for at innkallinger til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er i henhold til lovkrav.

 

Vi i Polarlys Boligbyggelag er med hele veien. Vi står for rådgivning, er med på møter, holder styr på budsjettet og regnskapet slik at den daglige driften går så knirkefritt som mulig. Vi gir råd om vedlikehold i borettslaget og hjelper til med langsiktig vedlikeholdsplan, der man også ser på den økonomiske siden for fremtiden.

 

Vi tilbyr også deg som er styreleder og styremedlem å ta Styreskolen.

Styreskolen ligger nå tilgjengelig i Portalen. En flott og enkel innføring for at du som styreleder og styremedlem skal føle deg trygg på styrets ansvar samtidig som vi i Boligbyggelaget er her som din rådgiver.

 

Som styremedlem kan du bare trykke her:  Styreskolen