Nyhet klippet fra NBBL:

"I 2022 har 67.400 nye meldt seg inn i boligbyggelagene som er med i NBBL. Det gir en netto medlemsvekst på i underkant av 50.000 i 2022. Disse 41 boligbyggelagene har nå til sammen 1.230.600 medlemmer.

- Det er gledelig at så mange ser verdien av medlemskap i boligbyggelag. For her kan alle melde seg inn, eller bli meldt inn helt fra fødselen av, og være medeier i sitt boligbyggelag. Det koster lite og gir mange medlemsfordeler, bl.a. forkjøpsrett på boliger som kan være utløsende for å komme inn i boligmarkedet som ung. Ingen aksjonærer tar utbytte, men overskuddet går tilbake til kjernevirksomheten – nemlig å tilby gode boliger og tjenester til medlemmene, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL."

 

I Polarlys Boligbyggelag rundet vi 4000 medlemmer i januar i år. 

Det er viktig å se verdien av medlemskapet. Noen velger å slette det når de selger sin andelsbolig, det bør de ikke gjøre for et medlemskap kan komme til nytte mange ganger. Medlemskap kan overføres mellom nær familie og kan være nøkkelen for å komme seg inn i boligmarkedet for førstegangskjøpere.