Kort om oss


Polarlys Boligbyggelag er en medlems organisasjon hvor hovedoppgaven er å skaffe boliger med tilhørende forvaltning, samt å skape bolyst.

Boligbyggelaget ble startet i 12. mars 1969 og jobber i dag mot våre medlemmer, beboere og kunder for øvrig i Alta, Sør-Varanger, Porsanger og Kautokeino. Vi ble fusjonert med Sør-Varanger Boligbyggelag i 2011.

Vi har over 4 000 medlemmer og forvalter over 1600 boliger i 60 borettslag, sameier og andre selskap. Polarlys Boligbyggelag er en del av Norske boligbyggelag (NBBL), som har over 1 million medlemmer og forvalter 530.000 boliger. Les mer om Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Vi endret navn fra Alta Boligbyggelag til Polarlys Boligbyggelag i 2015.

Vi har følgende hovedoppgaver; nybygg, renoveringsprosjekter og komplett forvaltning av boligselskap. Forvaltningen består av; økonomisk, administrativ, juridisk og teknisk forvaltning. Det å være medlem i boligbyggelaget er en viktig brikke på veien til å skaffe egen bolig med trygg daglig forvaltning.