Styret i Polarlys Boligbyggelag


Leder
Veronika Andersen             valgt til 2024  

Nestleder
Nils Edvard Olsen               valgt til 2023

Medlemmer
Monica Kristiansen             valgt til 2024
Svein Berg                        valgt til 2023
Anne Beldo                        valgt til 2023
Bengt Ivar Svendsen          ansatte representant

Vara
Trude Kames (fast møtende)

Knut Uglebakken                ansatte representant