Styret i Polarlys Boligbyggelag


Leder
Harriet Hagan

Nestleder
Nils Edvard Olsen

Medlemmer
Veronika Andersen
Svein Berg
Anne Beldo 
Bengt Ivar Svendsen

Vara
Monica Kristiansen (fast møtende)