Ledelsen

Oddmund Eriksen
Daglig leder

Teknisk

Knut Uglebakken
Driftsingeniør
Katrine Røkenes Nilsen
Driftsingeniør
Lars Kristensen
Driftsingeniør

Økonomi og forvaltning

Kaj Myreng
Autorisert regnskapsfører
Bengt Ivar Svendsen
Avd.leder / autorisert regnskapskapsfører
Eva K. Nålelv
Forvaltningsansvarlig