Ledelsen

Oddmund Eriksen
Daglig leder

Teknisk

Robin Ratama
Driftsingeniør
Knut Uglebakken
Driftsingeniør

Økonomi

Kaj Myreng
Autorisert regnskapsfører
Bengt Ivar Svendsen
Autorisert regnskapsfører
Eva K. Nålelv
Medarbeider Økonomi /forvaltning

GARANTI Eiendomsmegling

Lars Erik Bjørn
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Mia B. Lund
Eiendomsmeglerfullmektig